Financiën

Door het succes van Hongarije Plaza 2014 met 1600 bezoekers bleef voor de organisatie van het evenement in 2016 voor het eerst een kleine buffer beschikbaar. Het is ons streven om ook voor 2018 weer een buffer beschikbaar te houden, waardoor een  nieuwe editie met minder risico kan worden opgezet. Behalve die kleine buffer moeten alle uitgaven, waaronder de huur van het gebouw, het concert, huur van marktkramen, publiciteit en organisatie,  gedekt worden door de inkomsten van entreegelden, verhuur van marktkramen, sponsoring en een fee of percentage van de opbrengsten uit de catering. 

Hongarije Plaza