Het organisatiecomité

Het organisatiecollectief voor de editie van 2018 bestaat uit de volgende personen:


Dóra Varga-van Loon: voorzitter, algemene zaken en gastvrouw standhouders

Toine Havelaar: zakelijke leiding, juridische zaken, algemene organisatie

Edwin van Schie: PR, algemene organisatie, standhouders

Rita Bóta: verantwoordelijk voor coördinatie workshops en lezingen en gastvrouw voor de sprekers

Jaap Keijzer: floormanager optredens en zaaltechniek

Daarnaast zijn er nog diverse andere medewerkers en vrijwilligers actief.


We zijn allemaal betrokken bij Hongarije en zetten ons als vrijwilligers in voor Hongarije Plaza. We wonen verspreid in Nederland en hebben diverse achtergronden maar werken enthousiast samen bij de organisatie van Hongarije Plaza. We zijn een non-profit organisatie.


We zijn nog op zoek naar andere personen die zich als vrijwilliger willen inzetten voor het welslagen van een ongetwijfeld geweldige Hongarije-ontmoetingsdag. Heeft u interesse, meldt u zich aan via het webformulier onder CONTACT 


Hieronder een aantal foto's van organisatoren en vrijwilligers van voorgaande edities van de Hongarije Fair en Hongarije Plaza.

Hongarije Plaza