Het organisatiecomité

Het organisatiecollectief voor de editie van 2023 bestaat uit de volgende personen:


Ivett Mityók-Pálfalvi: verantwoordelijk voor coördinatie en PR Hongaarstalige workshops en lezingen en het Kinderplein.

Edwin van Schie: PR, algemene organisatie, werving standhouders

Toine Havelaar: zakelijke leiding, juridische zaken, algemene organisatie


Daarnaast zijn Jaap Keijzer en Co wederom betrokken als floormanagers in de theaterzaal bij optredens en zaaltechniek.

Daarnaast zijn er nog vele andere medewerkers en vrijwilligers actief.

We zijn allemaal betrokken bij Hongarije en zetten ons als vrijwilligers in voor Hongarije Plaza. We wonen verspreid in Nederland en hebben diverse achtergronden maar werken enthousiast samen bij de organisatie van Hongarije Plaza. We zijn een non-profit organisatie.

Vrijwilligers

We zijn op zoek naar andere personen die zich als vrijwilliger willen inzetten voor het welslagen van een ongetwijfeld opnieuw geweldige Hongarije-ontmoetingsdag in 2023. Heeft u interesse, meldt u zich aan via het webformulier onder CONTACT 


Financiën

Alle uitgaven, waaronder de huur van het gebouw, de optredens, huur van marktkramen, publiciteit en organisatie, moeten gedekt worden door de inkomsten van entreegelden, verhuur van marktkramen, sponsoring en een fee in verband met de opbrengsten uit de catering. 

Bestuur en medewerkers doen hun werk geheel vrijwillig...


Medewerkers en organisatoren eerdere edities

Hieronder een aantal foto's van organisatoren en vrijwilligers van voorgaande edities van de Hongarije Fair en Hongarije Plaza.

Hongarije Plaza